Hakkımızda

About us

Üretimde Mükemmellik


Arcadyan Technology’nin üretim merkezleri Kunshan Ekonomik Kalkınma Alanı, Jiangsu Bölgesi ve Vietnam’daki Ba Thien Endüstri Parkı’nda yer alır. Ayrıca kapsamlı kalite kontrol ve sürekli iyileştirme fikrini gerçekleştirmek için “6 Sigma Düzeni” yönetim anlayışını benimsiyoruz.

Certificates:

ISO 9001:2015

Kalite yönetim sistemleri

QC080000:2017

HSPM

ISO 14001:2015

Çevresel Yönetim Sistemleri

ISO22301:2012

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği (OH&S) Yönetim Sistemleri

ISO27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

SA8000:2014

Sosyal Sorumluluk 8000:2014 Standardı

C-TPAT

Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı

TL9000R6.2/R5.7

Telekomünikasyonda Kalite Yönetimi

IATF 16949:2016

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri

Kurumsal Bağlılık
Ulusal çalışma, sağlık ve güvenlik yasalarına uymaya, zorunlu standartlara ve yürürlükteki ilgili uluslararası teamüllere uygun davranmaya; tüm dünya tarafından tanınan çalışma standartlarının yanı sıra yürürlükteki diğer endüstri standartlarına ve uluslararası teamüllere uymaya ve çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirip refahını arttırmaya karalıyız/gönülden bağlıyız.

Sosyal sorumluluk yönetimi politikası

 1. Çocuk işçi çalıştırmayı yasaklayın, çocuk işçi çalıştıran, zorla işçi çalıştıran veya çalışanların sağlığına zarar veren tedarikçilerle veya alt tedarikçilerle çalışmayı asla kabul etmeyin.
 2. Her türlü zorla çalıştırmayı yasaklayarak çalışanların özgürlüğüne saygı gösterin.
 3. Ekipmanların güvenli şekilde çalıştırılması ve çalışanların mesleki sağlığı için güvenli ve sağlıklı çalışma ve yaşam koşulları sağlayın.
 4. Ayrımcılığın hiçbir şekline müsamaha göstermeyerek eşit ve adil çalışma ve sosyal sorumluluk ortamı sağlayın.
 5. Aşağılayıcı hiçbir davranışa müsamaha göstermeyerek çalışanların temel insan haklarına saygı gösterin.
 6. Etkili bir üretim planı oluştururken çalışanların çalışma ve dinlenme sürelerinin ve tatillerinin makul olduğundan emin olun.
 7. Çalışanların temel gereksinimlerini karşılayacak makul maaşlar ve refah seviyesi sunun.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası

 1. İlgili çevre, güvenlik ve sağlık yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer gerekliliklere uyun.
 2. Çevre, güvenlik ve sağlık farkındalığını artırmak ve uygulamaya katılımlarını teşvik etmek amacıyla çalışanların kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak için çevre, güvenlik ve sağlık yönetimiyle ilgili eğitim faaliyetleri yürütün.
 3. Kirlilik önleme, kaza önleme, enerji kaynaklarının korunması, endüstriyel atık azaltmanın teşvik edilmesi ve sorumlu bakım yoluyla çevre, güvenlik ve sağlık performansını sürekli iyileştirin.
 4. Kirlilik önleme ve risk azaltma amacıyla kirlilik kaynaklarının kontrolüne dikkat edin, üretim sürecindeki atıkları azaltın ve güvenlik tesislerini iyileştirin.
 5. Çalışanlar, tedarikçiler, yükleniciler, çevredeki insanlar ve ilgili paydaşlara çevre güvenlik politikası ve ilgili gereklilikleri iletmek için iyi bir iletişim kanalı oluşturun.